Szukaj

Archiwum Biuletynu

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów informuje, iż wydaje Biuletyn Informacyjny Małopolsiej OIIB Budowlani, wysyłany bezpłatnie aktualnym członkom izby.

Wersje elektroniczne dotychczas wydanych numerów:

Do przeglądania wersji elektronicznej konieczny jest program Adobe Reader, do pobrania na stronie: