Szukaj

Archiwum Biuletynu

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, iż wydaje Biuletyn Informacyjny MOIIB "Budowlani", wysyłany bezpłatnie czynnym członkom Izby.

Wersje elektroniczne dotychczas wydanych numerów biuletynu:

 

Do przeglądania wersji elektronicznej konieczny jest program Adobe Reader, do pobrania na stronie: