Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

Adres

 • Nowy adres:
 • ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
 • 33-300  Nowy Sącz
 • Adres korespondencyjny:
 • Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
 • skr. poczt. nr 99
 • 33-300 Nowy Sącz 1

Telefon

 • 18 547 10 87

Punkt czynny

 • wtorek16:30 - 18:30 dyżur członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
 • piątek16:00 - 18:00 dyżur członka Prezydium Rady MOIIB
 • II i IV czwartek16:00 - 18:00 dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

E-mail

Dojazd