Szukaj

Uchwały Prezydium w roku 2011

11 stycznia 2011

Numer Treść Uwagi
24/P/2011 w sprawie wniosków i zaleceń
z kontroli
Prezydium Rady MOIIB zapoznało się z wnioskami
i zaleceniami z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
25/P2011 w sprawie współfinansowania konferencji
Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie IX Ogólnopolskiej Konferencji N-T
pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania
w kolejnictwie", która odbyła się w dniach 1-3.12.2010r.
w Zakopanem.
26/P/2011 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady MOIIB postanawia wyrazić zgodę
na udział Małopolskiej OIIB we współorganizacji XVII Ogólnopolskiej Konferencji N-T pt. "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", która odbędzie się w dn. 18-20.05.2011r. w Krynicy Zdroju.
27/P/2011 w sprawie kosztów zebrania szkoleniowego Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa akceptuje koszty organizacji corocznego zebrania szkoleniowego dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB.
28/P/2011 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby za 2010 rok.

22 lutego 2011

Numer Treść Uwagi
29/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
30/P/2011 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego
Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 15 członków MOIIB za udział
w szkoleniach, konferencjiach naukowo-technicznych,
z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego.
31/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na udział MOIIB we współorganizacji VI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Urządzenia piorunochronne
w projektowaniu i budowie", która odbędzie się 20.10.2011r. w Krakowie.
32/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na udział MOIIB we współorganizacji VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej AMCM`2011 "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures", która odbędzie się w dn. 13-15.06.2011r.
w Krakowie.

24 maja 2011

Numer Treść Uwagi
33/P/2011 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 16 członków MOIIB za udział
w szkoleniach, konferencjiach naukowo-technicznych,
z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego.
34/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 14 członków MOIIB.
35/P/2011
w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu działalności samopomocowej Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie wprowadza zmiany do regulaminu działalności samopomocowej
36/P/2011
w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XXVI Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji", która odbyła się w dn. 9-12 marca 2011r. w Szczyrku.
37/P/2011 w sprawie powołania składów orzekających Prezydium Rady MOIIB powołuje do Składu Orzekającego Nr 1 w sprawach członkowskich Kol. H. Trębacza.
38/P/2011 w sprawie podpisania porozumienia z PHU ELANT Prezydium Rady MOIIB upoważnia Przewodniczącego Rady MOIIB do podpisania porozumienia o współpracy z PHU ELANT.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB

12 lipca 2011

Numer Treść Uwagi
39/P/2011 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", która odbyła się w dniach 18-20 maja 2011r. w Krynicy Zdroju.
40/P/2011 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie VII Międzynarodowej Konferencji AMCM `2011, która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2011r. w Krakowie.
41/P/2011
w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB

Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
42/P/2011
w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 8 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
43/P/2011 w sprawie zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Małopolskiej OIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia zwołać VIII nadzwyczajne zebranie Członków Rady MOIIB.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB

25 października 2011

Numer Treść Uwagi
44/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
45/P/2011 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na wykorzystanie logo MOIIB w materiałach promujących oraz dofinansować wydawnictwo konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie", która odbędzie się w dn. 30.11-02.12.2011r. w Zakopanem.
46/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji

Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem IX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych", która odbędzie się w dn. 20-21.10.2011r. w Krakowie.
47/P/2011
w sprawie likwidacji środków trwałych
Prezydium Rady MOIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt komputerowy i fotograficzny.
48/P/2011 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 41 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB

22 listopada 2011

Numer Treść Uwagi
49/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 2 członków MOIIB.
50/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 2 członków MOIIB.
51/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji

Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć patronat honorowy oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie logo MOIIB w materiałach promujących XXIV Konferencję Naukową "Metody komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych", która odbędzie się w dn. 27.02-01.03.2012r. w Korbielowie.
52/P/2011
w sprawie współfinansowania konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie VI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", która odbyła się w dn. 20 pażdziernika 2011r. w Krakowie.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB