Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2019

15 stycznia 2019 r.

Numer Treść Uwagi
17/P/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
18/P/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 7 członków MOIIB.
19/P/2019 w sprawie współorganizacji XVIII Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej (EKIR)
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XVIII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej (EKIR), który odbędzie się w dn. 01-02.04.2019 r. w Krakowie.
20/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem zawodów okręgowych XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, zawody okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej.
21/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych IV Sympozjum Historii Elektryki
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych IV Sympozjum Historii Elektryki, które odbyło się w dn. 15-16.11.2018 r.
22/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych XVII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych XVII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się w dn. 21-23.11.2018 r.
23/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Środowisko"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Środowisko", która odbyła się w dn. 14-16.11.2018 r.
24/P/2019 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa firmie audytorskiej, według stanu na dzień 31.12.2018 r.

5 lutego 2019 r.

Numer Treść Uwagi
25/P/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
26/P/2019 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa oraz zatwierdza jego regulamin działania.
27/P/2019 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Odznaczeń
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa oraz zatwierdza jego regulamin działania.
28/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem IV Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD `2019
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, IV Konferencję Naukowo-Techniczną TECH-BUD `2019, nt. "Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie"
29/P/2019 w sprawie delegowania członków MOIIB do udziału w "Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2019"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia delegować 10 członków MOIIB do udziału w "Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2019".