Szukaj

Uchwały Rady w roku 2017

21 marca 2017 r.

Numer Treść Uwagi
128/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 81/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 81/P/2017.
129/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 82/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 82/P/2017.
130/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 83/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 83/P/2017.
131/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 84/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 84/P/2017.
132/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 85/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 85/P/2017.
133/R/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
134/R/2017 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 26 członków MOIIB.
135/R/2017 w sprawie likwidacji środków trwałych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt biurowy.
136/R/2017 w sprawie zmiany Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Rada Małopolskiej OIIB powołuje Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
137/R/2017 w sprawie wsparcia inicjatywy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
w Budownictwie
Rada Małopolskiej OIIB postanowiła poprzeć inicjatywę Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
w Budownictwie.
138/R/2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2017 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2017 rok i rekomenduje go XVI Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
139/R/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2016 rok Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2016 rok i rekomenduje je XVI Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
140/R/2017 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów na XVI Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.

13 czerwca 2017 r.

Numer Treść Uwagi
141/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 86/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 86/P/2017.
142/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 87/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 87/P/2017.
143/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 88/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 88/P/2017.
144/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 89/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 89/P/2017.
145/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 90/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 90/P/2017.
146/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 91/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 91/P/2017.
147/R/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
148/R/2017 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 7 członków MOIIB.
149/R/2017 w sprawie objęcia patronatem Konferencji "Zabytki i Energia" Rada Małopolskiej OIIB postawia objąć patronatem honorowym Konferencję "Zabytki i Energia", która odbędzie się w dn. 16-17.11.2017 r.
150/R/2017 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych XXXII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych XXXII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle.
151/R/2017 w sprawie wsparcia 24 Wielkiego Integracyjnego Festynu dla Dzieci Rada Małopolskiej OIIB postanawia poprzeć inicjatywę
i przyznać dofinansowanie dla 24 Wielkiego Integracyjnego Festynu dla Dzieci.
152/R/2017 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna - Nr 4/2017 Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych
w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna
- Nr 4/2017.
153/R/2017 w sprawie dofinansowania druku publikacji związanej z Jubileuszem 140-lecia zakopiańskiej Budowlanki Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku publikacji związanej z Jubileuszem 140-lecia zakopiańskiej Budowlanki.
154/R/2017 w sprawie zakupu kalendarzy na 2018 rok Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2018 rok.
155/R/2017 w sprawie współorganizacji plenerowej wystawy 140-lecia NOT Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować plenerową wystawę z okazji 140-lecia rozpoczęcia ruchu stowarzyszeniowego na terenie Galicji i Małopolski.
156/R/2017 w sprawie udzielenia pożyczki Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia udzielić Krajowej Radzie PIIB pożyczki na przeprowadzenie pełnego remontu i modernizacji budynku przy ul. Kujawskiej 1
w Warszawie.