Szukaj

Uchwały Rady w roku 2018

16 marca 2018 r.

Numer Treść Uwagi
185/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 101/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 101/P/2018.
186/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 102/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 102/P/2018.
187/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 103/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 103/P/2018.
188/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 104/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 104/P/2018.
189/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 105/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 105/P/2018.
190/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 106/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 106/P/2018.
191/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 107/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 107/P/2018.
192/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 108/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 108/P/2018.
193/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 109/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 109/P/2018.
194/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 110/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 110/P/2018.
195/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 111/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 111/P/2018.
196/R/2018 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
197/R/2018 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 24 członków MOIIB.
198/R/2018 w sprawie objęcia patronatem honorowym MOIIB "IV Sympozjum Historia Elektryki" Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Konferencję Naukową pt. "IV Sympozjum Historia Elektryki", która pdbędzie się
w dn. 15-16.11.2018 r.
199/R/2018 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB, przyjmuje je do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady MOIIB do realizacji.
200/R/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zespołów Problemowych MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdania z działalności Zespołów Problemowych MOIIB.
201/R/2018 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Małopolskiej OIIB.
202/R/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2017 rok Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2017 rok i rekomenduje je XVII Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
203/R/2018 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2018 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2018 rok i rekomenduje go XVII Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.

26 kwietnia 2018 r.

Numer Treść Uwagi
1/R/2018 w sprawie składu Prezydium Rady Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB uchwala skład Prezydium Rady Małopolskiej OIIB.
2/R/2018 w sprawie powołania Składów Orzekających ds. Członkowskich
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Skład Orzekający
ds. Człnkowskich Nr 1 oraz Skład Orzekający
ds. Członkowskich Nr 2.