Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2019

12 marca 2019 r.

Numer Treść Uwagi
48/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 17/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 17/P/2019.
49/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 18/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 18/P/2019.
50/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 19/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 19/P/2019.
51/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 20/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 20/P/2019.
52/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 21/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 21/P/2019.
53/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 22/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 22/P/2019.
54/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 23/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 23/P/2019.
55/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 24/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 24/P/2019.
56/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 25/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 25/P/2019.
57/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 26/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 26/P/2019.
58/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 27/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 27/P/2019.
59/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 28/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 28/P/2019.
60/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 29/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 29/P/2019.
61/R/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
62/R/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 6 członków MOIIB.
63/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem IX Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów
i Doktorantów EUROINŻYNIER 2019
Rada Małopolskiej OIIB postanawią objąć honorowym patronatem IX Ogólnopolską Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2019, która odbędzie się w dn. 11-13.04.2019 r. w Międzywydziałowym Centrum Edykacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej "Działownia".
64/R/2019 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Kolejarze Polscy
dla Niepodległej Ojczyzny", która odbyła się w dn. 19.10.2018 r.
65/R/2019 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XXXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XXXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbyły się w dn. 05-08.03.2019 r.
w Szczyrku.
66/R/2019 w sprawie wsparcia inicjatywy konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia poprzeć inicjatywę konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń" dla dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego.
67/R/2019 w sprawie udziału Przedstawicieli Państw Grupy V-4 w Konferencji EKIR 2019 Rada Małopolskiej OIIB postanawia zaprosić Przedstawicieli Państw Grupy V-4 w Konferencji EKIR 2019, który odbędzie się w dn. 01-02.04.2019 r.
68/R/2019 w sprawie dofinansowania Balu Budowlanych Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować organizację Balu Budowlanych, który odbył się
w dn. 23.02.2019 r.
69/R/2019 w sprawie wydania książki historycznej pt. "Inżynierowie Małopolscy w procesie odzyskania niepodległości" Rada Małopolskiej OIIB postanawia wydać książkę historyczną pt. "Inżynierowie Małopolscy w procesie odzyskania niepodległości".
70/R/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2018 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2018 rok i rekomenduje je XVIII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
71/R/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2019 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2019 rok i rekomenduje go XVIII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB
do przyjęcia.