Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Harmonogram posiedzeń i zjazdów

2019 r.:

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZ. ORGAN /ZESPÓŁ /ZJAZD
08-01-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
08-01-2019 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
15-01-2019 wtorek 17:00 Prezydium Rady
22-01-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
24-01-2019 czwartek 16:00 OROZ
24-01-2019 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
29-01-2019 wtorek 16:00 OSD
29-01-2019 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
31-01-2019 czwartek 13:00 OKR
05-02-2019 wtorek 17:00 Prezydium Rady
12-02-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
14-02-2019 czwartek 16:00 OKK
21-02-2019 czwartek 13:00 OKR
21-02-2019 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
26-02-2019 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
27-02-2019 środa 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
05-03-2019 wtorek 13:00 OKR
12-03-2019 wtorek 13:00 OKR
12-03-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
12-03-2019 wtorek 17:00 Rada
13-03-2019 środa 16:00 OSD
14-03-2019 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
26-03-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
26-03-2019 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
26-03-2019 wtorek 13:00 OKR
28-03-2019 czwartek 16:00 OROZ
29-03-2019 piątek 16:00 OKK
06-04-2019 sobota 10:00 XVIII Okręgowy Zjazd MOIIB
09-04-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
09-04-2019 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
10-04-2019 środa 16:00 OSD
23-04-2019 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
23-04-2019 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
24-04-2019 środa 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
25-04-2019 czwartek 13:00 OKR
07-05-2019 wtorek 17:00 Prezydium Rady
09-05-2019 czwartek 15:30 OKK
14-05-2019 wtorek 16:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
16-05-2019 czwartek 16:00 OROZ
17-05-2019 piątek 16:00 OSD
23-05-2019 czwartek 15:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
28-05-2019 wtorek 16:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
30-05-2019 czwartek 13:00 OKR
06-06-2019 czwartek 13:00 OKR
11-06-2019 wtorek 16:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
11-06-2019 wtorek 17:00 Rada
18-06-2019 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
18-06-2019 wtorek 16:00 OKK
18-06-2019 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
25-06-2019 wtorek 16:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
27-06-2019 czwartek 16:00 OROZ
02-07-2019 wtorek 16:00 OSD
04-07-2019 czwartek 13:00 OKR
16-07-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
16-07-2019 wtorek 17:00 Prezydium Rady
30-07-2019 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
20-08-2019 wtorek 17:00 Prezydium Rady
27-08-2019 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
27-08-2019 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
28-08-2019 środa 16:00 OKK
12-09-2019 czwartek 16:00 OROZ
12-09-2019 czwartek 16:00 OSD
13-09-2019 piątek 17:00 Rada
19-09-2019 czwartek 13:00 OKR
27-09-2019 piątek 16:00 OKK
15-10-2019 wtorek 17:00 Prezydium Rady
17-10-2019 czwartek 13:00 OKR
14-11-2019 czwartek 16:00 OROZ
19-11-2019 wtorek 17:00 Rada
21-11-2019 czwartek 13:00 OKR
12-12-2019 czwartek 13:00 OKR
17-12-2019 wtorek 17:00 Rada

2018 r.:

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZ. ORGAN /ZESPÓŁ /ZJAZD
10-01-2018 środa 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
11-01-2018 czwartek 16:00 OSD
12-01-2018 piątek 15:30 OKR
12-01-2018 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
18-01-2018 czwartek 17:00 Prezydium Rady
23-01-2018 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
23-01-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
06-02-2018 wtorek 17:00 Prezydium Rady
08-02-2018 czwartek 15:30 OKR
08-02-2018 czwartek 16:00 OSD
13-02-2018 wtorek 16:00 OKK
13-02-2018 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
16-02-2018 piątek 10:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
22-02-2018 czwartek 16:00 OROZ
27-02-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
01-03-2018 czwartek 15:30 OKR
08-03-2018 czwartek 16:00 OSD
08-03-2018 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
13-03-2018 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
14-03-2018 środa 10:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
15-03-2018 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
16-03-2018 piątek 17:00 Rada
27-03-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
05-04-2018 czwartek 15:30 OKR
05-04-2018 czwartek 16:00 OROZ
05-04-2018 czwartek 16:00 OSD
10-04-2018 wtorek 16:00 OKK
11-04-2018 środa 10:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
14-04-2018 sobota
10:00 XVII Okręgowy Zjazd MOIIB
18-04-2018 środa 16:00 OKK
19-04-2018 czwartek 15:30 OKR
19-04-2018 czwartek 16:00 OROZ
24-04-2018 wtorek 16:00 OSD
26-04-2018 czwartek 17:00 Rada
08-05-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
15-05-2018 wtorek 16:00 OKK
15-05-2018 wtorek 17:00 Prezydium
17-05-2018 czwartek 16:00 OSD
22-05-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
24-05-2018 czwartek 15:30 OKR
12-06-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
12-06-2018 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
12-06-2018 wtorek 17:00 Rada
14-06-2018 czwartek 16:00 OROZ
14-06-2018 czwartek 16:00 OSD
19-06-2018 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
21-06-2018 czwartek 15:30 OKR
26-06-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
26-06-2018 wtorek 16:00 OKK
10-07-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
10-07-2018 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
16-07-2018 poniedziałek 14:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
17-07-2018 wtorek 17:00 Prezydium
19-07-2018 czwartek 15:30 OKR
24-07-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
01-08-2018 środa 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
21-08-2018 wtorek 17:00 Prezydium
28-08-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
28-08-2018 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
30-08-2018 czwartek 16:00 OKK
04-09-2018 wtorek 14:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
11-09-2018 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
14-09-2018 piątek 17:00 Rada
20-09-2018 czwartek 15:30 OKR
20-09-2018 czwartek 16:00 OSD
21-09-2018 piątek 16:00 OROZ
25-09-2018 wtorek 15:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
27-09-2018 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
28-09-2018 piątek 16:00 OKK
18-10-2018 czwartek 15:30 OKR
23-10-2018 wtorek 16:00 OSD
23-10-2018 wtorek 17:00 Prezydium
25-10-2018 czwartek 15:30 OKR
25-10-2018 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
15-11-2018 czwartek 15:30 OKR
15-11-2018 czwartek 16:30 OKK
20-11-2018 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
20-11-2018 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
23-11-2018 czwartek 16:00 OSD
27-11-2018 wtorek 17:00 Rada
06-12-2018 czwartek 16:00 OROZ
13-12-2018 czwartek 15:30 OKR
13-12-2018 czwartek 16:00 OKK
18-12-2018 wtorek 17:00 Rada

2017 r.:

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZ. ORGAN /ZESPÓŁ /ZJAZD
03-01-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
10-01-2017 wtorek 17:00 Prezydium Rady
11-01-2017 środa 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
12-01-2017 czwartek 15:30 OKR
12-01-2017 czwartek 16:00 OSD
20-01-2017 piątek 09:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
24-01-2017 wtorek 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
26-01-2017 czwartek 16:00 OROZ
07-02-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
15-02-2017 środa 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
16-02-2017 czwartek 17:00 Prezydium Rady
21-02-2017 wtorek 16:00 OSD
21-02-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
23-02-2017 czwartek 15:30 OKR
28-02-2017 wtorek 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
28-02-2017 wtorek 15:00 OKK
28-02-2017 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
14-03-2017 wtorek 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
14-03-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
14-03-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
16-03-2017 czwartek 15:30 OKR
16-03-2017 czwartek 16:00 OROZ
16-03-2017 czwartek 16:00 OSD
17-03-2017 piątek 09:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
21-03-2017 wtorek 17:00 Rada
28-03-2017 wtorek 12;00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
30-03-2017 czwartek 15:30 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
08-04-2017 sobota 10;00 XVI Zjazd Sprawozdawczy MOIIB
11-04-2017 wtorek 16:00 OSD
10-04-2017 poniedziałek 11:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
25-04-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
25-04-2017 wtorek 17:00 Prezydium Rady
27-04-2017 czwartek 15:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
27-04-2017 czwartek 15:30 OKR
28-04-2017 piątek 16:00 OKK
12-05-2017 piątek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
12-05-2017 piątek 16:00 OROZ
12-05-2017 piątek 16:00 OSD
16-05-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
16-05-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych
16-05-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
23-05-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
23-05-2017 wtorek 17:00 Prezydium Rady
01-06-2017 czwartek 15:30 OKR
08-06-2017 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych
08-06-2017 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
09-06-2017 piątek 10:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
13-06-2017 wtorek 17:00 Rada
14-06-2017 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
22-06-2017 czwartek
16:00 OSD
22-06-2017 czwartek 16:00 OROZ
22-06-2017 czwartek 16:30 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
26-06-2017 poniedziałek 15:30 OKK
27-06-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
11-07-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
11-07-2017 wtorek 17:00 Prezydium Rady
12-07-2017 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
13-07-2017 czwartek 15:30 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
25-07-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
27-07-2017 czwartek 15:30 OKR
09-08-2017 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
22-08-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
22-08-2017 wtorek 17:00 Prezydium Rady
29-08-2017 wtorek 15:30 OKR
29-08-2017 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
07-09-2017 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
11-09-2017 poniedziałek 17:00 Rada
13-09-2017 środa 15;00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
13-09-2017 środa 15:30 OKK
14-09-2017 czwartek 16:00 OROZ
14-09-2017 czwartek 17:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
15-09-2017 piątek 16:00 OSD
26-09-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
29-09-2017 piątek 17:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
29-09-2017 piątek 17:00 Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych
29-09-2017 piątek 17:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
29-09-2017 piątek 17:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
29-09-2017 piątek 17:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
05-10-2017 czwartek 15:30 OKR
10-10-2017 wtorek 17:00 Prezydium Rady
11-10-2017 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
17-10-2017 wtorek 16:00 OSD
20-10-2017 piątek 09:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
24-10-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
26-10-2017 czwartek 16:00 OROZ
03-11-2017 piątek 17:00 OKK
07-11-2017 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
15-11-2017 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
16-11-2017 czwartek 16:00 OSD
23-11-2017 czwartek 15:30 OKR
28-11-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
28-11-2017 wtorek 17:00 Rada
30-11-2017 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
12-12-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
14-12-2017 czwartek 16:00 OKR
14-12-2017 czwartek 16:00 OROZ
14-12-2017 czwartek 16:00 OSD
19-12-2017 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
19-12-2017 wtorek 17:00 Rada
21-12-2017 czwartek 16:00 OKK

2016 r.:

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZ. ORGAN /ZESPÓŁ /ZJAZD
12-01-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
12-01-2016 wtorek 16:00 OSD
12-01-2016 wtorek 17:00 Prezydium Rady
14-01-2016 czwartek 15:30 OKR
15-01-2016 piątek 09:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
19-01-2016 wtorek 15:30 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
26-01-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
26-01-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
08-02-2016 poniedziałek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
16-02-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
16-02-2016 wtorek 16:00 OSD
17-02-2016 środa 15:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
18-02-2016 czwartek 15:30 OKR
18-02-2016 czwartek 16:00 OROZ
19-02-2016 piątek 09:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
23-02-2016 wtorek 16:00 OKK
23-02-2016 wtorek 17:00 Prezydium Rady
24-02-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
01-03-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
03-03-2016 czwartek 15:30 OKR
09-03-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
10-03-2016 czwartek 15:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
10-03-2016 czwartek 16:00 OSD
15-03-2016 wtorek 17:00 Rada
17-03-2016 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
22-03-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
24-03-2016 czwartek 16:00 OROZ
05-04-2016 wtorek 15:30 OKR
09-04-2016 sobota 10:00 XV Zjazd Sprawozdawczy MOIIB
12-04-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
13-04-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
14-04-2016 czwartek 15:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
14-04-2016 czwartek 16:00 OSD
15-04-2016 piątek 09:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
19-04-2016 wtorek 17:00 Prezydium Rady
22-04-2016 piątek 16:00 OKK
26-04-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
26-04-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
28-04-2016 czwartek 16:00 OROZ
10-05-2016 wtorek 17:00 Prezydium Rady
11-05-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
17-05-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
24-05-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
24-05-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
02-06-2016 czwartek 15:30 OKR
07-06-2016 wtorek 15:30 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
10-06-2016 piątek 16:00 OROZ
14-06-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
14-06-2016 wtorek 17:00 Rada
21-06-2016 wtorek 16:00 OKK
28-06-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
30-06-2016 czwartek 15:30 OKR
30-06-2016 czwartek 16:00 OSD
05-07-2016 wtorek 15:30 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
05-07-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
05-07-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych
13-07-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
15-07-2016 piątek 09:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
19-07-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
19-07-2016 wtorek 17:00 Prezydium Rady
10-08-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
23-08-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
23-08-2016 wtorek 17:00 Prezydium Rady
25-08-2016 czwartek 15:30 OKR
06-09-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
08-09-2016 czwartek 16:00 OROZ
14-09-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
16-09-2016 piątek 17:00 Rada
21-09-2016 środa 16:00 OKK
27-09-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
11-10-2016 wtorek 17;00 Prezydium Rady
12-10-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
20-10-2016 czwartek 16:00 OROZ
25-10-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
25-10-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
28-10-2016 piątek 16:00 OKK
03-11-2016 czwartek 15:30 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
09-11-2016 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
15-11-2016 wtorek 16:00 OSD
15-11-2016 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
17-11-2016 czwartek 15:30 OKR
22-11-2016 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
24-11-2016 czwartek 15:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
29-11-2016 wtorek 17:00 Rada
08-12-2016 czwartek 15:30 OKR
15-12-2016 czwartek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
15-12-2016 czwartek 16:00 OROZ
15-12-2016 czwartek 16:00 OSD
15-12-2016 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
15-12-2016 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
15-12-2016 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych
15-12-2016 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
15-12-2016 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
16-12-2016 piątek 16:00 OKK
20-12-2016 wtorek 17:00 Rada
28-12-2016 środa 12:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2

2015 r.:

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZ. ORGAN /ZESPÓŁ /ZJAZD
13-01-2015 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
13-01-2015 wtorek 16:00 OSD
13-01-2015 wtorek 17:00 Prezydium Rady
14-01-2015 środa 10:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
20-01-2015 wtorek 12:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
20-01-2015 wtorek 15:30 OKR
20-01-2015 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
29-01-2015 czwartek 15:00 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
29-01-2015 czwartek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
11-02-2015 środa 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
12-02-2015 czwartek 16:00 OROZ
17-02-2015 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
17-02-2015 wtorek 16:00 OSD
19-02-2015 czwartek 15:30 OKR
20-02-2015 piątek 12:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
24-02-2015 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
24-02-2015 wtorek 17:00 Prezydium Rady
26-02-2015 czwartek 15:30 OKK
03-03-2015 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
10-03-2015 wtorek 14:30 Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa
10-03-2015 wtorek 15:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 1
12-03-2015 czwartek
15:30 OKR
17-03-2015 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych
17-03-2015 wtorek 17:00 Rada
19-03-2015 czwartek 16:00 OSD
24-03-2015 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
25-03-2015 środa 13:00 Skład Orzekający ds. Członkowskich Nr 2
26-03-2015 czwartek 16:00 OROZ
08-04-2015 środa 15:30 OKR
11-04-2015 sobota 10:00 XIV Zjazd Sprawozdawczy MOIIB
15-04-2015 środa 12:00 Skład Orzekający ds