Szukaj

Materiały szkoleniowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkolenie
"Znowelizowane przepisy Ustawy Prawo budowlane w działaniach organów architektoniczno-budowlanych i nadzoru budowlanego"


Referat nt. nowelizacji Ustawy Prawo budowlane obowiązującej
od dnia 28 czerwca 2015 r.

- mgr inż. Dorota Zaucha-Rybka   pobierz plik


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zebranie Komisji Budownictwa
Krakowskiego Oddziału PAN


Referat pt. "Wymiarowanie konstrukcji z profili giętych na zimno. Wybrane zagadnienia: teoria, badania, praktyka"
- dr inż. Leopold Sokół, prof. CHEM Paris   pobierz plik

 

Referat pt. "Stropy zespolone stalowo-betonowe"
- dr inż. Leopold Sokół, prof. CHEM Paris   pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IV Panel Dyskusyjny
organizowany przez Zepół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa MOIIB
oraz Zespół Rzeczoznawców MPOIA RP


Referat pt. "Wytyczne dla dachów zielonych - podręcznik i praktyka stosowania"
- ref. Witold Okoński    pobierz plik

Referat pt. "Projekt odśnieżania dachu podstawą do Instrukcji odśnieżania dachu"
- ref. inż. Michał Wilk   pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III Panel Dyskusyjny
organizowany przez Zepół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa MOIIB
oraz Zespół Rzeczoznawców MPOIA RP

 

Referat pt. "Metody obliczeń statycznych blach fałdowych dla wybranych szczególnych przypadków"
- dr inż. Leopold Sokół, prof. CHEM Paris    pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II Seminarium dla rzeczoznawców i biegłych sądowych w ramach cyklu doskonalenia warsztatu biegłych i rzeczoznawców

 

Referat pt. „Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach - rola badań in situ
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła     pobierz plik

 

Referat pt. "Problematyka ochrony i utrzymania zabytków nieruchomych            w postępowaniach sądowych"
- dr inż. Stanisław Karczmarczyk          pobierz plik

 

Referat pt. "Wizje lokalne w aspekcie wykonywania opinii technicznych             na zlecenie Sądu"
- mgr inż. Leszek Dybał                        pobierz plik

 

Referat pt. "Wyznaczanie szerokości pasów technologicznych dla celów służebności przesyłu w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych"
- mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik   pobierz plik

 

Referat pt. "Zasady wyznaczania pasów służebności dla linii energetycznych"
- dr inż. Jan Strzałka                            pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BETON - materiał konstrukcyjny, produkt, wyrób budowlany. cz. I
- dr inż. Grzegorz Bajorek       pobierz plik

 

BETON - materiał konstrukcyjny, produkt, wyrób budowlany. cz. II
- dr inż. Zdzisław B. Kohutek   pobierz plik


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Problemy kontroli jakości materiałów i wyrobów na przykładzie kontroli jakości betonu - Janusz Mierzwa       pobierz plik


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------