Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zaproszenie

VI Mistrzostwa Strzeleckie

o Puchar Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB


10 września 2019 r., Strzelnica PASTERNIK w Krakowie

 


Załączniki