Szukaj

Lista rzeczoznawców budowlanych z nadania PIIB

 

Nazwisko
i Imię
Specjalność Zakres Przynależność do OIIB oraz nr Decyzji
Miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy
BARYCZ Stanisław
konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/3036/01
RZE/X/016/09

BEREZA Wiesław
konstrukcyjno-budowlana projektowanie
MAP/BO/3341/01
RZE/X/0027/10
Kraków
501-580-345
e-mail
BIELECKI Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/6565/02
RZE/X/39/06

BIEŃ Jan konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/0601/01 RZE/X/0044/13 Wieliczka
695-880-711
e-mail
DERMA Zbigniew konstrukcyjno-budowlana ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych śródlądowych MAP/BO/1476/01
RZE/X/0010/14
697-055-677
e-mail
FISZER Paweł
konstrukcyjno-budowlana
w zakresie konstrukcji stalowych
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/0735/01
RZE/X/036/05
501-333-339
HADAŁA Jan konstrukcyjno-inżynieryjna wykonawstwo MAP/BO/6984/02
RZE/X/0023/09
695-415-072
12/634-56-95
HODUREK Czesław
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1661/01
RZE/X/0024/09
12/634-09-27
e-mail
JAROSZ Marian
konstrukcyjno-inżynieryjna projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/3534/01
RZE/X/106/06

JURCZAKIEWICZ Stanisław konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0361/03
RZE/X/0024/10
KAŃKA Stanisław
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/5456/01
RZE/X/0052/09

KĘDZIERSKI  Mariusz * konstrukcyjno-budowlana
* specjalność maszty i kominy przemysłowe
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/2658/01
RZE/X/0029/12
501-672-276
e-mail
www
KĘSEK Adam
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BD/5449/01
RZE/X/0010/11
Kraków
502-077-648
e-mail
KOCOT Wojciech konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/3034/01
RZE/X/0045/10

KOZŁOWSKI Marek konstrukcyjno-budowlana ocena i badanie stanu technicznego konstrukcji betonowych i murowych
MAP/BO/6901/02
RZE/X/0039/14
692-740-583
e-mail
KUCHARSKI Andrzej
konstrukcyjno-budowlana * organizacja i prowadzenie procesów inwestycyjnych
* wykonawstwo
MAP/BO/0038/01
RZE/X/0056/10
601-44-05-05
e-mail
LUDOMIRSKI Artur konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/3636/01
RZE/X/040/06
602-331-583
e-mail
ŁATAK Jerzy * konstrukcyjno-inżynieryjna
* biegły sądowy w zakresie budownictwa ogólnego
wykonawstwo MAP/BO/1343/03
RZE/X/105/04
606-815-437
18/20-122-65
MARCISZ Zbigniew konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/4770/01
RZE/X/031/08
Kraków
663-973-076
fax 12/632-35-69
MATYSEK Piotr
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0012/04
RZE/X/0013/12
691-373-121
e-mail
MEINARDI Marek konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1643/01
RZE/X/030/08
609-611-922
e-mail
MĘDALA Krzysztof konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/0508/03
RZE/X/0046/10
14/641-32-17
605-672-590
e-mail
MYŚLIWY Marek
konstrukcyjno-budowlana w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz izolacyjności cieplno-wilgotnościowej i akustycznej przegród budowlanych
wykonawstwo MAP/BO/0792/01
RZE/X/0011/13
Kraków
12/657-57-21
604-248-749
e-mail
obszar działalności: Polska
ORUBA Rajmund konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/3033/01
RZE/X/032/08
e-mail
PAŁCZYŃSKI Leszek
konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/0034/01
RZE/X/053/04
RZE/X/087/04
609-087-387
ROKOSZ Andrzej konstrukcyjno-budowlana kontrola budów, ocena stanu technicznego obiektów i konstrukcji, nadzory MAP/BO/5832/02
RZE/X/010/04
605 437 779
e-mail
SKAWIŃSKI Jan konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/2977/01
RZE/X/50/06
502-087-819
e-mail
SKORUT Grzegorz konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1997/01
RZE/X/0035/13
697-966-701
692-786-067
e-mail
e-mail
STRZEBOŃSKI Stanisław konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/3437/01
RZE/X/033/08
12/637-97-76
e-mail
SZEFER Mariusz konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0304/03
RZE/X/045/05
12/425-09-28
e-mail
www
SZOSTAK Stanisław konstrukcyjno-inżynieryjna wykonawstwo MAP/BO/1679/01
RZE/X/47/06

 

Nazwisko
i Imię
Specjalność Zakres Przynależność do OIIB oraz nr Decyzji
Miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy
MALAGA Edward
instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/IE/0847/01
RZE/X/052/06

PAWLAK Zygmunt
instalacyjno- inżynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/IE/1556/01
RZE/X/058/06

PAWŁUCKI Ludwik
instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
projektowanie MAP/IE/5571/02
RZE/X/052/04
tel/fax 12/411-79-42
e-mail
www

 

Nazwisko
i Imię
Specjalność Zakres Przynależność do OIIB oraz nr Decyzji
Miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy
MAJCHER Mieczysław
instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
* projektowanie
* uprawniony do projektowania, kierowania, nadzorowania, kontrolowania i oceniania instalacji i urządzeń sanitarnych
* Uprawnienia w zakresie obiektów zabytkowych


MAP/IS/0587/01
RZE/X/0003/14

* Uprawnienia nr GP.IV-8388/161/77

* Decyzja nr PSOZ-I/4742/97

794-040-270
12/655-12-19
e-mail
obszar działalności zawodowej: Polska, świat

SUŁOWSKI Józef konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie budowli hydrotecznicznych, ujęć wód oraz basenów i zbiorników wodnych przemysłowych
kierowanie budową
i robotami budowlanymi oraz ocenianie i badanie stanu technicznego
w zakresie budowli hydrotechnicznych
MAP/WM/2810/01
RZE/X/0021/15
*inżynier budownictwa wodnego

607-996-678
12/357-47-16
e-mail

 

Nazwisko
i Imię
Specjalność Zakres Przynależność do OIIB oraz nr Decyzji
Miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy
KUŹNIAKOWSKI Henryk melioracje wodne
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/WM/5303/01
RZE/X/064/05

SUŁKOWSKI Tadeusz
konstrukcyjno-inżynieryjna, wodno-melioracyjna
wykonawstwo MAP/WM/0840/01
RZE/X/0025/10
603-796-292

 

Nazwisko
i Imię
Specjalność Zakres Przynależność do OIIB oraz nr Decyzji
Miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy
FIJAŁKOWSKI Zbigniew
konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie mostów
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BM/0861/01
RZE/X/0005/10
Kraków
502-22-07-17
PABIAN Kazimierz
kolejowa
w zakresie urządzeń zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym
wykonawstwo MAP/BK/0498/06
RZE/X/044/07