Szukaj

Zespoły Orzekające w sprawach członkowskich

Zespół Orzekający nr 1

Przewodniczący

Majda Krzysztof

Członkowie

Petko Jadwiga
Rafacz Tadeusz
Sobieszek Lech


Zespół Orzekający nr 2

Przewodniczący

Skawiński Jan

Członkowie

Łukasik Krzysztof
Ślaga Łukasz
Trębacz Henryk