Szukaj

Branża sanitarna - PZITS O/Kraków

Warunki korzystania z zasobów wodnych - teoria i praktyka.

Seminarium

Data

9 stycznia 2018, wtorek, 13:00 - 15:15

Miejsce

Dom Technika NOT, sala "B"
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28

Organizator

PZITS Oddział w Krakowie & MOIIB
Biuro PZITS tel.: 12/422-26-98, biuro@pzits.krakow.pl
dr inż. Agnieszka Operacz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

« Powrót do kalendarza