Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Branża mostowa - ZMRP

Modernizacja linii kolejowej E30 – budowa nowych mostów przez Wisłę.

Wycieczka techniczna

Data

4 lipca 2019, czwartek, 10:00 - 16:00

Miejsce

Kraków

Organizator

ZMRP O/Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr inż. Franciszek Bartmanowicz, tel. 607-098-782,
e-mail: franciszek.bartmanowicz@onet.pl

« Powrót do kalendarza