Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Branża komunikacyjna-drogowa - SITK RP O/Kraków

Wycieczka techniczna z cyklu: Bezpieczeństwo chronionych i niechronionych uczestników ruchu drogowego w pobliżu miejsc wypoczynku mieszkańców Krakowa. Spotkanie trzecie.

Data

13 lipca 2019, sobota

Organizator

SITK RP O/Kraków & MOIIB
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, tel.: 12/658-93-72
krakow@sitk.org.pl, http://sitk.org.pl
Odpowiedzialna: Anna Reszczyk

« Powrót do kalendarza