Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Branża komunikacyjna-drogowa - SITK RP O/Kraków

Wyjazd techniczny: Kraków - Podłęże - Gdów - Szczyrzyc - Zakopane - (Nowy Sącz) w 135 rocznicę udzielenia koncesji na budowę tej linii kolejowej.

Data

13 lipca 2019, sobota

Organizator

SITK RP O/Kraków & MOIIB
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, tel.: 12/658-93-72
krakow@sitk.org.pl, http://sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Janusz Magrysz

« Powrót do kalendarza