Szukaj

Uprawnienia budowlane

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

 

EGZAMIN PISEMNY

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ODBĘDZIE SIĘ

15 MAJA 2015 r.


 

UWAGA !!!

MIEJSCE EGZAMINU TESTOWEGO

 

- Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

specjalność:

 • hydrotechniczna,
 • instalacje sanitarne,
 • instalacje elektryczne,
 • telekomunikacyjna

 

- Sala Kongresowa Centrum Hotelowo-Konferencyjnego  WITEK
ul. Handlowców 14, 32-085 Kraków – Modlnica

specjalność:

 • konstrukcyjno-budowlana,
 • drogowa,
 • mostowa,
 • kolejowa,
 • wyburzeniowa

 

 

 

 

Terminy EGZAMINÓW USTNYCH w sesji wiosna 2015r.

 

Miejsce egzaminu ustnego:

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

w Krakowie przy ul.  Czarnowiejskiej 80

 

Specjalność:

- instalacje sanitarne: 16-18.05 (sobota-poniedziałek)

- hydrotechniczna: 18.05 (poniedziałek)

- drogowa, wyburzeniowa: 19.05 (wtorek)

- mostowa, kolejowa: 20.05 (środa)

- konstrukcyjno-budowlana: 25-28.05 (poniedziałek-czwartek) oraz 02.06 (wtorek)

- instalacje elektryczne, telekomunikacja: 29-30.05 (piątek-sobota) oraz 03.06 (środa)


Ostateczną datę i godzinę egzaminu ustnego wyznacza Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po egzaminie pisemnym.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wpłacenie drugiej raty opłaty

za postępowanie kwalifikacyjne - egzamin,

zgodnie z art. 12 ust. 5c i 5d ustawy – Prawo budowlane  w wysokości:


- 800 zł - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

- 1100 zł - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Opłatę należy uiścić w terminie do dnia 30.04.2015 r. (czwartek)

na konto: MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

Tytuł przelewu: egzamin, imię i nazwisko, specjalność uprawnień

Dowód wpłaty należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie lub powiadomić o dokonanej wpłacie i zamiarze przystąpienia do egzaminu telefonicznie, najpóźniej do dnia 30.04.2015 r. (czwartek).

Ponowny egzamin ustny wynosi:

- 450 zł - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

- 600 zł - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UWAGA: Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winny złożyć wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu, najpóźniej 2 miesiące przed egzaminem w sesji wiosennej
tj. do 15 marca 2015 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r.: pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO !!!

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek od 16:00 do 18:00

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 15:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 13:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 17:00 - 19:00
 • w Oświęcimiu:
  • wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • czwartek w godz. 15:00 - 17:00
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30
 • w Zakopanem:
  • środa w godz. 16:00 - 18:00
  • czwartek w godz. 13:00 - 15:00

Harmonogram dyżurów członków OKK