Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane


INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014 r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN TESTOWY

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


odbędzie się w dniu

17 maja 2019 r.


 

Miejsce egzaminu testowego:
Hotel Metropolo By Golden Tulip
ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków

(na terenie hotelu dostępny jest parking)

Egzamin pisemny rozpocznie się o godzinie 10.00
(wejście na salę egzaminacyjną od godziny 8.30).

 


Terminy egzaminów ustnych:

Miejsce egzaminu ustnego:
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Czarnowiejskiej 80, 30-054 Kraków, II piętro, sala 11

Dokładną datę i godzinę egzaminu ustnego wyznacza Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po egzaminie pisemnym.
Osoby przystępujące tylko do egzaminu ustnego, zostaną powiadomione telefonicznie.


l.p. data (dzień tygodnia         
branża       
1 18.05 (sobota) T + IE
19.05 (niedziela -
2 20.05 (poniedziałek)          
IE
21.05 (wtorek) -
3 22.05 (środa) D
4 23.05 (czwartek) D + KL     
5 24.05 (piątek) KB-P
6 25.05 (sobota) KB-P
7 26.05 (niedziela) H + IS
27.05 (poniedziałek) -
28.05 (wtorek) -
29.05 (środa) -
8 30.05 (czwartek) KB-K
9 31.05 (piątek) KB-K
10   
01.06 (sobota) IS
11 02.06 (niedziela) IS
12 03.06 (poniedziałek) M
13 04.06 (wtorek) KB-K
05.06 (środa) -
14 06.06 (czwartek) KB-K
15 07.06 (piątek) KB-K
16 08.06 (sobota) KB-K

 

 


 

 

 

 

 

WAŻNE!: W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00 w siedzibie Izby w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80.

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 16:30 - 18:30
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30

Harmonogram dyżurów członków OKK