Szukaj

Uprawnienia budowlane

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  uprzejmie zawiadamia, że USTAWA o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, zmieniająca zasady przyznawania uprawnień budowlanych wchodzi w życie w dniu 10.08.2014r. Informujemy, że do chwili obecnej brak jest rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niezwłocznie po uzyskaniu od Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jednolitych wytycznych przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu zamieścimy na naszej stronie internetowej.

 

 

EGAZMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ODBĘDZIE SIĘ

21 LISTOPADA 2014 r.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

od 11 do 22 sierpnia 2014r. - termin nieprzekraczalny

dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Izby

 

 

Decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OPŁATY

ZA KWALIFIKACJĘ I EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

wynoszą:

_______________________________________________________________________________________

1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600 zł, płatne w dwóch ratach
po 800 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł

_______________________________________________________________________________________

2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1900 zł, płatne w dwóch ratach
po 950 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 950 zł

_______________________________________________________________________________________

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień.

 

 

UWAGA: Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winny złożyć wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu, najpóźniej 2 miesiące przed egzaminem w sesji jesień tj. do 21 września 2014 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

  • Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28.04.2006 r.: pobierz plik
  • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

  • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek od 16:00 do 18:00

Dyżury członków OKK i wydawanie książek praktyki zawodowej

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz wydawanie książek praktyki zawodowej odbywa się
w każdy czwartek od 15:00 do 18:00.

Książkę praktyk można również pobrać w Punktach Informacyjnych Małopolskiej OIIB, w godzinach otwarcia:

Aby pobrać książkę należy mieć przy sobie dowód osobisty i dyplom lub indeks z wpisem na 4 rok.

Harmonogram dużurów członków OKK