Szukaj

Uprawnienia budowlane

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

 

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ODBĘDZIE SIĘ

15 MAJA 2015 r.


 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

od 9 do 20 lutego 2015 r. - termin nieprzekraczalny

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura IzbySZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

 

Decyzją Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
(Uchwała nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r.)

OPŁATY

ZA KWALIFIKACJĘ I EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

wynoszą:

_______________________________________________________________________________________

1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600 zł, płatne w dwóch ratach
po 800 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł

_______________________________________________________________________________________

2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200 zł, płatne w dwóch ratach
po 1100 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

_______________________________________________________________________________________

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień.

 

UWAGA: Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winny złożyć wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu, najpóźniej 2 miesiące przed egzaminem w sesji wiosennej
tj. do 15 marca 2015 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r.: pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO !!!

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek od 16:00 do 18:00

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 15:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 13:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 17:00 - 19:00
 • w Oświęcimiu:
  • wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • czwartek w godz. 15:00 - 17:00
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30
 • w Zakopanem:
  • środa w godz. 16:00 - 18:00
  • czwartek w godz. 13:00 - 15:00

Harmonogram dyżurów członków OKK