Szukaj

Uprawnienia budowlane

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ODBĘDZIE SIĘ

20 MAJA 2016 r.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

od 1 do 12 LUTEGO 2016 r. - termin nieprzekraczalny

dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Izby

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wstępne terminy egzaminów ustnych w sesji wiosna 2016:

 

Specjalność:


 • konstrukcyjno-budowlana do projektowania, projektowania i kierowania:
  21.05 (sobota),
  23.05 (poniedziałek)
 • instalacje elektryczne:
  22.05 (niedziela)
  24.05 (wtorek)
 • telekomunikacyjna: 24.05 (wtorek)
 • kolejowa, mostowa: 25.05 (środa)
 • instalacje sanitarne:
  27.05 (piątek),
  28.05 (sobota),
  29.05 (niedziela)
 • hydrotechniczna: 29.05 (niedziela)
 • drogowa: 30.05 (poniedziałek)
 • konstrukcyjno-budowlana do kierowania
  31.05 (wtorek),
  01.06 (środa),
  02.06 (czwartek),
  06.06 (poniedziałek)


Ostateczną datę i godzinę egzaminu ustnego wyznacza Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po egzaminie pisemnym.

Egzamin ustny zostanie przeprowadzony w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 80.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Decyzją Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
(Uchwała nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r.)

OPŁATY ZA KWALIFIKACJĘ I EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE wynoszą:


1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł


2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

 


Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

Małopolska OIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień

 

 

UWAGA: Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winny złożyć wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu oraz formularz osobowy, najpóźniej 2 miesiące przed egzaminem w sesji wiosennej tj. do 18 MARCA 2016 r.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r.: pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO !!!

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00 w siedzibie Izby w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80.

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 15:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 13:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 17:00 - 19:00
 • w Oświęcimiu:
  • wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • czwartek w godz. 15:00 - 17:00
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30
 • w Zakopanem:
  • środa w godz. 16:00 - 18:00
  • czwartek w godz. 13:00 - 15:00

Harmonogram dyżurów członków OKK

Uwaga: Od dnia 7 kwietnia 2016 r. zmiana godzin dyżuru Członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w siedzibie Izby w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80 - w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00.