Szukaj

Uprawnienia budowlane

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ODBĘDZIE SIĘ

20 LISTOPADA 2015 r.

 

o godzinie 10°° (wejście na salę egzaminacyjną od godziny 9°°).

 

 

 

UWAGA!

Egzaminy testowy zostanie przeprowadzony w dwóch miejscach:


1. Centrum Hotelowo-Konferencyjnego  WITEK,
ul. Handlowców 14,
32-085 Kraków – Modlnica

specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlana
 • drogowa

 

 

2. Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

specjalności:

 • hydrotechniczna
 • kolejowa (ZMIANA!)
 • mostowa (ZMIANA!)
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • telekomunikacja

 

 

 

 

Terminy egzaminów ustnych w sesji jesiennej 2015 r.

 

Specjalność:


 • konstrukcyjno-budowlana do kierowania:
  21.11 (sobota),
  23.11 (poniedziałek),
  25.11 (środa),
  27.11 (piątek)
 • konstrukcyjno-budowlana do projektowania, projektowania i kierowania:
  04.12 (piątek)
 • instalacje elektryczne, telekomunikacja:
  22.11 (niedziela)
  24.11 (wtorek)
 • instalacje sanitarne:
  29.11 (niedziela),
  30.11 (poniedziałek),
  01.12 (wtorek)
 • kolejowa, mostowa: 28.11 (sobota )
 • drogowa: 02.12 (środa)
 • hydrotechniczna: 02.12 (środa)

 

 

Ostateczną datę i godzinę egzaminu ustnego wyznacza Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po egzaminie pisemnym.

Egzamin ustny zostanie przeprowadzony w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Decyzją Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (Uchwała nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r.)

OPŁATY ZA KWALIFIKACJĘ I EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE wynoszą:

1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł

2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień.

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r.: pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO !!!

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek od 16:00 do 18:00

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 15:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 13:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 17:00 - 19:00
 • w Oświęcimiu:
  • wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • czwartek w godz. 15:00 - 17:00
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30
 • w Zakopanem:
  • środa w godz. 16:00 - 18:00
  • czwartek w godz. 13:00 - 15:00

Harmonogram dyżurów członków OKK