Szukaj

Uprawnienia budowlane

 

 

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


odbędzie się

17 LISTOPADA 2017 r.

 


 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wpłacenie drugiej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - egzamin, zgodnie z art. 12 ust. 5c i 5d ustawy – Prawo budowlane.

 

 


 

Decyzją Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
(Uchwała nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10 grudnia 2014 r.)

OPŁATY ZA KWALIFIKACJĘ I EGZAMIN
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wynoszą:


 

EGZAMIN PISEMNY:

- 800 zł - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

- 1100 zł - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

 

 

PONOWNY EGZAMIN USTNY:

- 450 zł - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

- 600 zł - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

 

na konto: MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616. Tytuł przelewu: egzamin, imię i nazwisko, specjalność uprawnień.

 

Opłatę należy uiścić w terminie do dnia 31.10.2017 r. (wtorek).

 

UWAGA! Dowód wpłaty należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie lub powiadomić o dokonanej wpłacie i zamiarze przystąpienia do egzaminu telefonicznie, najpóźniej do dnia 31.10.2017 r. (wtorek).

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winny złożyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) wniosek
o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu oraz formularz osobowy
, najpóźniej
2 miesiące przed egzaminem w sesji jesiennej
tj. do 15 WRZEŚNIA 2017 r.
WAŻNE!: W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r.: pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO !!!

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00 w siedzibie Izby w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80.

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 13:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 17:00 - 19:00
 • w Oświęcimiu:
  • wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • czwartek w godz. 15:00 - 17:00
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30
 • w Zakopanem:
  • środa w godz. 16:00 - 18:00
  • czwartek w godz. 13:00 - 15:00

Harmonogram dyżurów członków OKK