Szukaj

Uprawnienia budowlane

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

 

18 MAJA 2018 r.

 

 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW USTNYCH W SESJI WIOSNA 2018 r.

 

Ostateczną datę i godzinę egzaminu ustnego wyznacza Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po egzaminie pisemnym.


Egzamin ustny zostanie przeprowadzony w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków.

 

Data egzaminu ustnego

Specjalność

19-21 maja (sobota-poniedziałek)

instalacje i sieci sanitarne

21 maja (poniedziałek)

inż. hydrotechniczna

22 maja (wtorek)

inż. drogowa

23-24 maja (środa-czwartek)

konstrukcyjno-budowlana kierowanie

25 maja (piątek)

inż. mostowa

25 maja (piątek)

inż. kolejowa

26-27 maja (sobota-niedziela)

instalacje i sieci elektryczne

26 lub 27 maja (sobota/niedziela)

telekomunikacja

28-29 maja (poniedziałek-wtorek)

konstrukcyjno-budowlana kierowanie

4 czerwca (poniedziałek)

konstrukcyjno-budowlana kierowanie

5, 11 czerwca (wtorek, poniedziałek)

konstrukcyjno-budowlana
projektowanie i łączne

 


 

 

 

 


 


WAŻNE!: W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r.: pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO !!!

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00 w siedzibie Izby w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80.

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 13:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 17:00 - 19:00
 • w Oświęcimiu:
  • wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • czwartek w godz. 15:00 - 17:00
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30
 • w Zakopanem:
  • środa w godz. 16:00 - 18:00
  • czwartek w godz. 13:00 - 15:00

Harmonogram dyżurów członków OKK