Szukaj

Uprawnienia budowlane

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.

Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (obowiązuje od dnia 25.09.2014 r.), w którym została określona forma oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014r.

Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin będą przeprowadzane na podstawie nowych przepisów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


ODBĘDZIE SIĘ

18 LISTOPADA 2016 r.

 

o godzinie 10°°

(wejście na salę egzaminacyjną od godziny 9°°).

 

 

 

Egzamin testowy zostanie przeprowadzony:


 • Centrum Hotelowo-Konferencyjnego  WITEK, ul. Handlowców 14, 32-085 Kraków – Modlnica

specjalności:

- konstrukcyjno - budowlana

- kolejowa


 • Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

specjalności:

- hydrotechniczna

- drogowa

- mostowa

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

-  telekomunikacja

 

 

 

 

 

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone

w Biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ul.  Czarnowiejskiej 80, 30-054 Kraków.

 

Terminy egzaminów ustnych - Uwaga zmiany!!!


Data:

specjalność:

19.11

sobota

inst. sanitarne

20.11

niedziela

inst. sanitarne

21.11

poniedziałek

inst. sanitarne
+ hydrotechnika

22.11

wtorek

drogowa

23.11

środa

inst. elektryczne

24.11

czwartek

konstrukcje-budowlane

25.11

piątek

konstrukcje-budowlane

26.11

sobota

konstrukcje-budowlane

27.11

niedziela

inst. elektryczne
+ telekomunikacja

28.11

poniedziałek

konstrukcje-budowlane

29.11

wtorek

---

30.11

środa

---

01.12

czwartek

konstrukcje-budowlane

02.12

piątek

konstrukcje-budowlane

03.12

sobota

kolejowa + mostowa

 

 

 

Decyzją Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (Uchwała nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r.)

OPŁATY ZA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE wynoszą:


 

1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.
II rata = egzamin = 800 zł

ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu = 450 zł.

2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.
II rata = egzamin = 1100 zł

ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu = 600 zł.

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: egzamin, imię, nazwisko, specjalność uprawnień

 

Dowód wpłaty należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie lub powiadomić o dokonanej wpłacie i zamiarze przystąpienia do egzaminu telefonicznie, najpóźniej do dnia 04.11.2016 r. (piątek).

 

 

 

 


 

 

WAŻNE!: W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r.: pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO !!!

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00 w siedzibie Izby w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80.

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 13:00 - 15:00
  • czwartek w godz. 17:00 - 19:00
 • w Oświęcimiu:
  • wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • czwartek w godz. 15:00 - 17:00
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30
 • w Zakopanem:
  • środa w godz. 16:00 - 18:00
  • czwartek w godz. 13:00 - 15:00

Harmonogram dyżurów członków OKK