Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Uroczyste wręczenie decyzji

nadania uprawnień budowlanych

 

odbędzie się

2 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00

w Centrum Konferencyjnym „WITEK” w Modlniczce k/ Krakowa.

 

 

 

Osoby nieobecne w wyznaczonym terminie, będą mogły odebrać decyzję o nadaniu uprawnień osobiście lub poprzez upoważnioną osobę od 3 lipca 2019 r., w godzinach pracy Biura Izby.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EGZAMIN TESTOWY

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


odbędzie się w dniu

22 LISTOPADA 2019 r.

 

 

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

od 29 lipca do 9 sierpnia 2019 r. - termin nieprzekraczalny

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Izby

 

UWAGA!
Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winny złożyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu oraz formularz osobowy, w terminie od 29 lipca do 6 września 2019 r.

 

 

 

Decyzją Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (Uchwała nr 24/R/14 Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r.)

 

OPŁATY ZA KWALIFIKACJĘ I EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE wynoszą:

 

1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach
po 800 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł

 

2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach
po 1100 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

 

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień

 

 

 

WAŻNE!: W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  pobierz plik
 • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

 • Informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00 w siedzibie Izby w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80.

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

W siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 80 w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00

W Punktach Informacyjnych MOIIB:

 • w Nowym Sączu:
  • wtorek w godz. 16:30 - 18:30
 • w Tarnowie:
  • wtorek w godz. 15:30 - 17:30

Harmonogram dyżurów członków OKK