Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

 

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

EGZAMIN


NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


odbędzie się w dniu


22 MAJA 2020 r. 

 

NOWE wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosna 2020

będzie można składać

od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. (termin ostateczny)

w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa, ul. Czarnowiejska 80 w Krakowie

po wcześniejszej rejestracji na stronie

https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

(wybór terminów w Małopolskiej OIIB zostanie uruchomiony

w dniu 17 stycznia 2020 r.)

 


 

OPŁATY ZA KWALIFIKACJĘ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE wynoszą:


1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł


2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.
I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

 

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień


 

UWAGA! Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły

bądź nie zdały egzaminu winny złożyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) wniosek

o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu oraz formularz osobowy,

w terminie od 10 do 21 lutego 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 


WAŻNE!: W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty

Informacje odnośnie uzyskiwania uprawnień – podstawy prawne

  • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
    pobierz plik
  • Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane: pobierz plik

Rzeczoznawca budowlany

  • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: pobierz plik
  • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pobierz plik

Specjalizacja techniczno-budowlana

  • Informacje dla osób ubiegających się o uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej: pobierz plik

 

Dyżur Radcy Prawnego w zakresie spraw dotyczących uprawnień budowlanych

Dyżury członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Harmonogram dyżurów członków OKK