Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Skład osobowy

Przewodniczący

Szostak Józef

Członkowie

Dybał Leszek
Fiszer Paweł
Podkówka Kazimierz
Strzałka Jan
Sułowski Józef