Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zewnętrzne wydawnictwa i szkolenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydawnictwo

"Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów"


 

Informacja pobierz plik

Okładka pobierz plik

Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
www.pwn.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydawnictwo

"Racjonalizacja zużycia energii

w budownictwie mieszkaniowym"


 

Informacja pobierz plik

Spis treści pobierz plik

Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14
Tel./fax 22/843-77-71
www.informacjainstal.com.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkolenie

"F-gazy i SZWO"


Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych od 15 stycznia 2016 roku przedsiębiorcy oraz pracownicy  wykonujący usługi polegające  na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu: stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej ze stacjonarnymi zbiornikami, zawierających fluorowane gazy cieplarniane są zobowiązani do uzyskania  certyfikatu na f- gazy potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w ustawie.

 

Program i harmonogram szkolenia pobierz plik

ZWCAD Informacja pobierz plik

Szkolenie-certyfikacja pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------